Οδηγίες αξιολόγησης του μαθήματος ΣΕΠ της Α' Επαγγελματικού Λυκείου

Εκτύπωση
Κατηγορία: Η εφαρμογή του ΣΕΠ στο σχολείο
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Γράφτηκε από τον/την Διαχειριστής Εμφανίσεις: 377

 

 

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 45/2013 του Δ.Σ.), το τμήμα Β της Δ/νσης Σπουδών Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας απέστειλε οδηγίες που αφορούν στην αξιολόγηση του μαθήματος «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός ? Περιβάλλον Εργασίας ? Ασφάλεια και Υγιεινή» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2013-2014.

Σημειώνεται ότι το μάθημα αξιολογείται - βαθμολογείται ανά τετράμηνο, αλλά δεν είναι γραπτώς εξεταζόμενοΑναλυτικά οι οδηγίες αξιολόγησης στο συνημμένο