Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

E-mail Εκτύπωση PDF

Για την εισαγωγή αθλητών, αποφοίτων Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου, ΕΠΑΛ, Β' κύκλου TEE ή ΤΕΛ, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 εφαρμόζονται οι εξής διατάξεις:

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12α του άρθρου 18 του Ν.3708/2008 (ΦΕΚ 210 Α'), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Γ2 του άρθρου 45 του Ν.3773/2009 (ΦΕΚ 120 Α'), «Αθλητής ή αθλήτρια που σημείωσαν αγωνιστικές διακρίσεις υπό το καθεστώς των ρυθμίσεων του άρθρου 34 του ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α'), όπως αυτό ίσχυε έως και την τροποποίησή του με τον παρόντα νόμο δικαιούνται να ασκήσουν όλα τα δικαιώματα που αυτό τους παρείχε εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή εάν είναι ανήλικοι έως και τη συμττλήρωση του 22ου έτους της ηλικίας τους.».
Συνεπώς, οι αθλητές που έχουν πετύχει διάκριση (νίκη) μέχρι και 7-10-2008, ανήλικοι ή μη κατά την έναρξη ισχύος του Ν.3708/2008, εισάγονται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.2725/1999, όπως αυτό ίσχυε έως την αντικατάστασή του με το Ν.3708/2008.
Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος εισαγωγής αναφέρονται στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 της σχετικής εγκυκλίου.

β) Οι αθλητές που έχουν πετύχει διάκριση (νίκη) από 8-10-2008 μέχρι και 31-8-2012 εισάγονται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α'), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του Ν.3708/2008 (ΦΕΚ 210 Α') και εν συνεχεία τροποποιήθηκε και συμττληρώθηκε με το άρθρο 17 του Ν.3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α'), την παράγραφο Π του άρθρου 45 του Ν.3773/2009 (ΦΕΚ 120 Α') και το άρθρο 53 του Ν.4049/2012 (ΦΕΚ 35 Α'), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 11β του άρθρου 59 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ118Α').
Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος εισαγωγής αναφέρονται στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 της σχετικής εγκυκλίου.

Download this file (athlites_2012.pdf)Εγκύκλιος εισαγωγής αθλητών 2012
 

Πανελλαδικές εξετάσεις 2014Μια εφαρμογή του Συμβούλου ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ Λαμίας, Δημήτρη Καλοδήμου

Υποψήφιοι Γενικού Λυκείου
Υποψήφιοι ΕΠΑΛ

Μετεγγραφές φοιτητών

1 - 7 Ιανουαρίου 2014

Πανελλαδικές εξετάσεις 2013

 

Πρόγραμμα Πανελλαδικών εξετάσεων 2013

Τροποποίηση προγράμματος υποψηφίων ΕΠΑΛ Α
Πλαίσιο - λεπτομέρειες διεξαγωγής εξετάσεων ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Β'
Ενημερωτικό υποψηφίων Γενικού Λυκείου
Ενημερωτικό υποψηφίων ΕΠΑΛ (Α, Β Ομάδων)
Αιτήσεις - Δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Β'
Αιτήσεις - Δηλώσεις συμμετοχής 10%
Αιτήσεις - Δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις ΕΠΑΛ Α'
Αίτηση απόκτησης ενδοσχολικού απολυτηρίου ΓΕΛ
Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις
Έντυπα αιτήσεων προς επταμελείς επιτροπές
Εξέταση φυσικώς αδυνάτων (μαθησιακές δυσκολίες - αναπηρίες) 

Κωδικός Ασφαλείας υποβολής Μηχανογραφικού & Ειδικές Περιπτώσεις 
Εγκύκλιος απόκτησης κωδικού ασφαλείας - υπαγωγής σε ειδική περίπτωση
Αίτηση υπαγωγής σε ειδική περίπτωση
Οδηγίες για την δημιουργία προσωπικού κωδικού - ειδικές περιπτώσεις
Συχνές ερωτήσεις για υποψηφίους ειδικών περιπτώσεων 2013
Υπεύθυνη Δήλωση Τριτέκνου 2013
Υπεύθυνη Δήλωση Φοιτητή 2013 (για ένταξη στα κοινωνικά κριτήρια)
Υπεύθυνη Δήλωση Πολυτέκνου χωρίς ΑΣΠΕ για ένταξη σε κατηγορία Τριτέκνου 2013

Πίνακας εξεταζόμενων μαθημάτων - συντελεστών βαρύτητας (υποψηφίων ΓΕΛ)
Φόρμα υπολογισμού μορίων Ελλήνων εξωτερικού 
Φόρμα υπολογισμού μορίων υποψηφίου ΓΕΛ
Φόρμα υπολογισμού μορίων υποψηφίου ΕΠΑΛ Α & Β

Bάσεις εισαγωγής όλων των κατηγοριών (2012)
Βάσεις ΓΕΛ 90% γενικής σειράς ανά επιστημονικό πεδίο (2010, 2011, 2012)
Βάσεις ΓΕΛ 90% ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ανά επιστημονικό πεδίο 2012
Βάσεις εισακτέων με σοβαρές παθήσεις (5%) (2012
Βάσεις εισαγωγής Αθλητών (2012)
Bάσεις εισαγωγής Ελλήνων του εξωτερικού (2012)

 

Μεταστέγαση του ΚΕΣΥΠ

To ΚΕΣΥΠ Δράμας στεγάζεται από 1 Οκτωβρίου 2011 στο Διοικητήριο Δράμας, 4ος όροφος γραφεία 434,435. Τηλέφωνα και Fax. Επικοινωνίας: 2521 351 434,                                                        2521 351 435

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Τελευταία νέα