Δίκτυο Πληροφόρησης για τα Εκπαιδευτικά Συστήματα και τις Πολιτικές στην Ευρώπη, ΕΥΡΥΔΙΚΗ (Eurydice)

Κατηγορία: Σπουδές στο Εξωτερικό
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Γράφτηκε από τον/την Διαχειριστής Εμφανίσεις: 335

Δίκτυο Πληροφόρησης για τα Εκπαιδευτικά Συστήματα και τις Πολιτικές στην Ευρώπη, ΕΥΡΥΔΙΚΗ (Eurydice)

Tο Δίκτυο Πληροφόρησης για τα Εκπαιδευτικά Συστήματα και τις Πολιτικές στην Ευρώπη, ΕΥΡΥΔΙΚΗ (Eurydice), λειτουργεί από το 1980 και ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη  - μέλη της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Στόχο έχει να προωθήσει τη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Αποτελείται από εθνικές μονάδες, οι οποίες εντάσσονται στα αντίστοιχα Υπουργεία Παιδείας, και από την Ευρωπαϊκή Μονάδα, που εδρεύει στις Βρυξέλλες, υπάγεται στον Ειδικό Οργανισμό για την Εκπαίδευση, τα Οπτικοακουστικά Μέσα και τον Πολιτισμό (EACEA) και είναι υπεύθυνη για το συντονισμό του σχεδιασμού και της υλοποίησης των δραστηριοτήτων του δικτύου.

Σπουδάζω στο εξωτερικό

Κατηγορία: Σπουδές στο Εξωτερικό
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Γράφτηκε από τον/την Διαχειριστής Εμφανίσεις: 1182

Σπουδές στο εξωτερικό, και πιο αναλυτικά σε Κύπρο, Αγγλία, Ιταλία. Χρήσιμες συγκεντρωμένες ιστοσελίδες από το ΚΕΣΥΠ Σερρών και το ΚΕΣΥΠ Λαμίας. (Συγκέντρωση από το ΚΕΣΥΠ Θεσσαλίας)

Γενικά για τις σπουδές στο εξωτερικό (πηγή: ΚΕΣΥΠ Σερρών)

 • Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. είναι ο αρμόδιος Οργανισμός για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών της αλλοδαπής Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης και τη παροχή πληροφοριών σχετικά με σπουδές Aνώτατης Eκπαίδευσης στην αλλοδαπή και στην ημεδαπή.
  Αναγνωρισμένα Ιδρύματα Αλλοδαπής

 

Σπουδές στην Κύπρο (πηγή: ΚΕΣΥΠ Σερρών)

Η Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση στην Κύπρο προσφέρονται από κρατικά πανεπιστήμια και ανώτερες σχολές, καθώς και από Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο της Κύπρου είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και διοικείται αυτόνομα. Με τον ίδιο τρόπο θα λειτουργεί το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ανώτερα και Ανώτατα Ιδρύματα Κύπρου

 

Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο (πηγή: ΚΕΣΥΠ Λαμίας)

Σπουδές στην Ιταλία (πηγή: ΚΕΣΥΠ Λαμίας)

 • Πανοραμική παρουσίαση της ιταλικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης: www.miur.it
 • Μηχανή αναζήτησης για το τι πτυχία προσφέρουν όλα τα πανεπιστήμια σε όλες τις πόλεις της Ιταλίας: www.off.miur.it
 • Ιστοσελίδα για προεγγραφές στα ιταλικά πανεπιστήμια): www.universo.miur.it
 • Ιστοσελίδα για αναζήτηση για το ποια πανεπιστήμια υπάρχουν σε κάθε πόλη της Ιταλίας και τι πτυχία προσφέρουν:www.cercauniversita.cineca.it
 • Ιστοσελίδα για παρουσίαση όλων των master που προσφέρουν τα ιταλικά πανεπιστήμια, δημόσια και μη:www.guidamaster.it
 • Η μοναδική ιστοσελίδα που παρουσιάζει την ιταλική πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην αγγλική γλώσσα και παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για όλα τα θέματα που αφορούν τους ξένους που επιθυμούν να σπουδάσουν στην Ιταλία καθώς και links με τα sites όλων των ιταλικών πανεπιστημίων: www.study-in-italy.it
 • Ιστοσελίδα του εκδοτικού οίκου alphatest παρουσιάζει τις τελευταίες εκδόσεις βιβλίων που περιέχουν θέματα για τα τεστ εισαγωγής σε σχολές με προγραμματισμένο αριθμό. Επίσης ενημερώνει για τα τμήματα που δημιουργούνται με σκοπό την προετοιμασία των υποψηφίων φοιτητών στα τεστ εισαγωγής των ιταλικών πανεπιστημίων: www.alphatest.it
 • Ιστοσελίδα που δίνει πληροφορίες για τα τεστ εισαγωγής όλων των πανεπιστημίων -δημοσίων και μη - και μέσω του οποίου μπορεί κανείς να παραγγείλει βιβλία με θέματα εξετάσεων. Υπάρχει πλειάδα βιβλίων με τεστ ανάλογα με τη σχολή επιλογής του καθενός: www.testonline.it
Σπουδές στην Ελβετία (πηγή: Studynet.gr) Σπουδές στη Γαλλία
 

Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στη Μεγάλη Βρετανία ιδιωτικά πανεπιστήμια ορίζοντναι ως τα πανεπιστήμαι τα οποία λειτουργούν χωρίς έλεγχο από κάποιο κυβερνητικό σώμα. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι ανεξάρτητα ιδρύματα που προσφέρουν αναγνωρισμένα βρετανικά, καθώς επίσεις και ξένα (κυρίως αμερικάνικα) πτυχία.

Τα δίδακτρα είναι υψηλότερα από τα δημόσια παν/μια και όλοι οι φοιτητές πληρώνουν τα ίδια ποσά, ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσης τους.  Γι'αυτό το λόγο μόνο ένα 25% περίπου είναι  βρετανοί φοιτητές, και έτσι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Αγγλία αποτελούνται στο μεγαλήτερο μέρος από ξένους φοιτητές εκτός ευρωπαϊκής ένωσης, κυρίως από χώρες της Κοινοπολιτείας.

Το πανεπιστήμιο του Buckhingham είναι το πρώτο και μοναδικό βρετανικό καθαρά ιδιωτικό και ανεξάρτητο πανεπιστήμιο.

Ο διαχωρισμός μεταξύ ιδιωτικού/δημοσίου πανεπιστημίου στο βρετανικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει ελάχιστη σημασία για τον παρακάτω λόγο: Τα βρετανικά πανεπιστήμια είναι αυτόνομοι και αυτοδιαχειριζόμενοι οργανισμοί, παραταύτα το μεγαλήτερο μέρος των εσόδων τους προέρχεται από κυβερνητική χρηματοδότηση και υπόκειντε σε κυβερνητικό έλεγχο.

Η αξιολόγηση του επιπέδου στην Αγγλική γλώσσα αποτελεί προϋπόθεση των Πανεπιστημίων και των υπόλοιπων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την προσφορά θέσης σε πρόγραμμα σπουδών όπου η Αγγλική χρησιμοποιείται ως γλώσσα διδασκαλίας.
 

U.C.A.S. (University and Colleges Admissions Services)
 

H U.C.A.S. (University and Colleges Admissions Services) είναι η κεντρική υπηρεσία που επεξεργάζεται τις αιτήσεις των προπτυχιακών υποψηφίων προς τα βρεττανικά πανεπιστήμια και κολλέγια.

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει μια αίτηση U.C.A.S. μέσα στην οποία μπορεί να συμπεριλάβει από μία έως έξι επιλογές (πανεπιστήμια ή σχολές). Μπορεί κάποιος να δηλώσει το ίδιο πανεπιστήμιο όσες φορές θέλει (έως έξι φορές) για διαφορετικά προγράμματα, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να ξεπεράσει τις έξι επιλογές.

Η U.C.A.S. είναι το μέσο επικοινωνίας μεταξύ φοιτητών και πανεπιστημίων και παρέχει εκτός από την αίτηση, πληροφοριακό υλικό και όλα τα υπόλοιπα αναγκαία έγγραφα.

Η U.C.A.S. όχι μόνο επεξεργάζεται τις αιτήσεις για full-time προπτυχιακούς φοιτητές αλλά επίσης προσφέρει μη ανταγωνιστικές και κατανοητές πληροφορίες έτσι ώστε να βοηθούνται οι φοιτητές να βρίσκουν τις κατάληλες σχολές.

Αίτηση U.C.A.S. μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι από το αντίστοιχο Βρεττανικό Συμβούλιο της κάθε χώρας και επίσης ηλεκτρονικά μέσω ίντερνετ.

Η αίτηση U.C.A.S. πρέπει να σταλεί συμπληρωμένη στη Βρετανία από μέσα Σεπτεμβρίου έως μέσα Ιανουαρίου. Κάποιες σχολές και κάποια πανεπιστήμια όμως (όπως Ιατρική και Arts & Design) έχουν διαφορετικά χρονικά όρια και όρους υποβολής αιτήσεων, γι'αυτό πρέπει να γίνεται από τον υποψήφιο έγκαιρη και σχολαστική έρευνα.

Από Ιανουάριο μέχρι Ιούνιο η U.C.A.S. συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις και είναι πλέον στην διακριτική ευχέρια των πανεπιστημίων να τις αποδεχθούν ή όχι. Σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει πρόβλημα να βρει κάποιος θέση και μετά τον Ιανουάριο γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πανεπιστήμια που προσφέρουν πολλές θέσεις, εκτός από συγγκεκριμένες σχολές Ιατρικής.

U.C.A.S. Clearing
Με τη διαδικασία Clearing μπορεί κανείς που δεν έχει εξασφαλίσει θέση, να γίνει αποδεκτός και την τελευταία στιγμή αλλά φυσικά οι επιλογές του μπορείνα είναι πιό περιορισμένες. Αίτηση μέσω διαδικασίας CLEARING αρχίζει μετά τις 30 Ιουνίου και από τα μέσα Αυγούστου ανακοινώνονται οι τελευταίες κενές θέσεις στο διαδίκτυο.

Direct Applications 
Πρέπει να τονιστεί ότι πολλά πανεπιστήμια λαμβάνουν και τις δικές τους αιτήσεις (direct applications), ειδικά αυτά που έχουν δικό τους Γραφείο Διασύνδεσης στην περιοχή του αιτούντος, ή συνεργάζονται με Ακαδημαϊκούς Συμβούλους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πανεπιστήμιο ου Sunderland είναι το μόνο Βρεττανικό πανεπιστήμιο που έχει ιδρίσει δικό του Γραφείο Διασύνδεσης και ενημέρωσης στην Ανατολική Μεσόγειο για την εξηπηρέτηση των φοιτητών.

Μετά την αίτηση 
Οταν το κάθε πανεπιστήμιο, που συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση U.C.A.S. ενός υποψηφίου λάβει το αντίγραφό του, είτε θα προσφέρει θέση (offer), είτε θα απαντήσει αρνητικά (rejection). Η προσφορά (offer) μπορεί να είναι υπό όρους (conditional offer) π.χ. επιθυμιτό αποτέλεσμα σε επικείμενες εξετάσεις, όταν όλες οι διαδικασίες ολοκληρωθούν και/ή όλοι οι όροι έχουν επιτευχθεί, τότε η κάθε σχολή δέχεται οριστικά τον αιτούντα (unconditional offer). Αν ο υποψήφιος στο τέλος έχει πάρει πολλές προσφορές (offers) πρέπει να δηλώσει μέσω UCAS πια θέση τελικά επιθημεί να αποδεχθεί (acceptance) και ποιές θέσεις δεν αποδέχεται.

 
 
 
Δημόσια Πανεπιστήμια
 
 
 
 
 
Βόρεια Αγγλία
Κεντρική Αγγλία
 
Νότια Αγγλία
 
Ιρλανδία
 
Ουαλλία
 
Σκωτία
 
Test επαγγελματικού προσανατολισμού - δωρεάν!

Τest επαγγελματικού προσανατολισμούδωρεάν από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας. 
Test επαγγελματικών ενδιαφερόντων, Test εργασιακών αξιών και Test επαγγελματικών αποφάσεων.

Ο καιρός στη Δράμα
Bίντεο επαγγελμάτων γνώρισε τον κόσμο της εργασίας
Mετρητής Επισκέψεων
255872
Σήμερα:Σήμερα:80
Το μήναΤο μήνα80
ΣυνολικάΣυνολικά255872
Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εισαγωγή σε Πανεπιστήμια της Κύπρου 2017-2018
Τελευταία νέα
Δημοφιλείς αναγνώσεις

Σχεδίαση & Ανάπτυξη Αρναούτης Ιωάννης Εκπαιδευτικός του 2ου Γυμνασίου Δράμας.

Διαχείριση & Καθημερινή Ενημέρωση οι Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας:  Mυστακίδης Ιωάννης & Παπαδόπουλος Μιχαήλ.