Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού έτους 2014-15

E-mail Εκτύπωση PDF

Με την αριθμ. 3621/32/14/13-06-14 Προκήρυξη Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου προκηρύσσεται η εισαγωγή 1192 σπουδαστών (694 Πλοίαρχων και 498 Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 15.

Όλοι οι υποψήφιοι/ες, από την 13.06.2014 πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, ηλεκτρονικά ως εξής:

(α) Μέσω της ιστοσελίδας, του ΥΝΑ https://regusr.hcg.gr χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (e-mail) και κωδικό της επιλογής τους κάνουν εγγραφή ως χρήστες στην Υπηρεσία ΧΡΗΣΤΩΝ του ΥΝΑ.

(β) Αφού πραγματοποιηθεί με επιτυχία η εγγραφή αποστέλλεται από την Υπηρεσία, e-mail, το οποίο θα περιέχει σύνδεση προς συγκεκριμένη, διεύθυνση η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί ώστε να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός.

(γ) Στη συνέχεια και με τη χρήση του ενεργού πλέον λογαριασμού τους από την πιο πάνω διαδικασία, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΝΑ https://eisaen.hcg.gr, συνδέονται, προκειμένου από την επιλογή «Νέα αίτηση» υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους.

(δ) Μετά την εισαγωγή στη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης και την καταχώρηση όλων των στοιχείων αυτής παρέχονται οι εξής επιλογές:

1. Προσωρινή αποθήκευση: Όπου επιτρέπεται η μεταβολή των καταχωρηθέντων στοιχείων.

2. Υποβολή: Μέσω αυτής της επιλογής, ο υποψήφιος/ια υποβάλει την αίτηση του.

Μετά την «ΥΠΟΒΟΛΗ» δεν επιτρέπεται καμία διόρθωση/μεταβολή στοιχείων από τον υποψήφιο.

3. Ακύρωση: Δίδει τη δυνατότητα ακύρωσης της αίτησης (μόνο πριν το στάδιο της ΥΠΟΒΟΛΗΣ).

4. Εκτύπωση Αποδεικτικού υποβολής: Η συγκεκριμένη επιλογή γίνεται ενεργή μετά την ΥΠΟΒΟΛΗ της αίτησης και μέσω αυτής ο υποψήφιος δύναται να εκτυπώσει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησης.

Οι υποψήφιοι/ες της ΠΡΩΤΗΣ Γενικής Κατηγορίας πρέπει να δηλώσουν τις Α.Ε.Ν. στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείο Παιδείας, και επιπλέον πρέπει, έχοντας μαζί τους το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑ, σύμφωνα με τη διαδικασία του κεφαλαίου Ε, να υποβάλλουν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν., τα πιο κάτω δικαιολογητικά, κανονικά και πλήρη, από την 13.06.2014 . και μέχρι την 10.07.2014 ημέρα Πέμπτη.

Οι υποψήφιοι/ες της ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας πρέπει, έχοντας μαζί τους το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑ, σύμφωνα με τη διαδικασία του κεφαλαίου Ε, να υποβάλλουν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν., τα πιο κάτω δικαιολογητικά, κανονικά και πλήρη, από την 13.06.2014 και μέχρι την 14.08.2014 ημέρα Πέμπτη.

Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών ΑΕΝ εκπαιδευτικού έτους 2014 2015 (ΑΔΑ: 6ΖΩ7ΟΠ-Χ9Ε)

Απόφαση καθορισμού του αριθμού των σπουδαστών έτους 2014 2015 (ΑΔΑ:6ΝΦ8ΟΠ-Λ3Κ)

Τελευταία Ενημέρωση ( Δευτέρα, 16 Ιούνιος 2014 10:13 )
 

Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις ΑΕΝ - ακαδημαϊκό έτος 2013-14

E-mail Εκτύπωση PDF

Με την αριθμ. 3621/894/13/07-06-13 Προκήρυξη του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου προκηρύσσεται η εισαγωγή 1194 σπουδαστών (705 Πλοίαρχων και 489 Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 14.
Αλλάζει η μοριοδότηση των Ξένων Γλωσσών (τίτλων αγγλικής), στη διαδικασία εισαγωγής μέσω απολυτηρίου. Για τους αντίστοιχους τίτλους προβλέπεται: Για τους υποψηφίους/ιες που έχουνΑΡΙΣΤΗ γνώση της Αγγλικής γλώσσας o τελικός βαθμός επιλογής θα προσαυξάνεται κατά 2500μόρια, για τους υποψηφίους/ες που έχουν ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ γνώση της Αγγλικής γλώσσας o τελικός βαθμός επιλογής θα προσαυξάνεται κατά 2200 μόρια, για τους υποψηφίους/ες που έχουν ΚΑΛΗ γνώση της Αγγλικής γλώσσας o τελικός βαθμός επιλογής θα προσαυξάνεται κατά 2000 μόρια.

Οι υποψήφιοι/ες της ΠΡΩΤΗΣ Γενικής Κατηγορίας (μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων) πρέπει να δηλώσουν τις Α.Ε.Ν. στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, και επιπλέον πρέπει να υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. (πλην ΑΕΝ Οινουσσών) τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, κανονικά και πλήρη μέχρι την 11.07.2013 ημέρα Πέμπτη.

Οι υποψήφιοι/ες της ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας (υποβολή απολυτηρίου) πρέπει να υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. (πλην ΑΕΝ Οινουσσών) τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, κανονικά και πλήρη μέχρι την 09.08.2013 ημέρα Παρασκευή.

Προκήρυξη Α.Ε.Ν.

Καθορισμός αριθμού σπουδαστών-σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις ΑΕΝ το έτος 2013-2014

 

Βάσεις ΑΕΝ

E-mail Εκτύπωση PDF

To ΚΕΣΥΠ Φλώρινας ύστερα από επεξεργασία των πινάκων επιτυχόντων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 παραθέτει τις βάσεις εισαγωγής για κάθε κατηγορία.

Στο πίνακα που παρουσιάζουμε θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:

Α. Πρώτα έχει γίνειι η κατάταξη (κρίση) όσων ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες τριτέκνων, πολυτέκνων. Ακολούθως όσοι από αυτούς δεν κατέστη δυνατόν να εισαχθούν με τις ειδικές κατηγορίες κρίθηκαν με τα μόρια της γενικής σειράς.

Σημείωση: από φέτος η κατάταξη (κρίση) θα γίνεται με την εξής σειρά: Πρώτα θα κρίνονται και θα κατατάσσονται οι υποψήφιοι στην γενική σειρά θέσεων και ακολούθως θα κρίνονται για τις θέσεις των ειδικών περιπτώσεων.

Β. Στην κατηγορία ΓΕΛ – ΕΠΑΛ Β΄ ομάδα (με απολυτήριο) και ΕΠΑΛ Α’ ομάδα ΤΕΕ Β’ (με απολυτήριο - πτυχίο) δεν υπάρχει κατηγορία εσπερινού, διότι όσοι έχουν τίτλο εσπερινού σχολείου συναγωνίζονται με τους υποψήφιους που έχουν τίτλο ημερησίου σχολείου.

aen_2011-12 

•    Η επεξεργασία των στοιχείων έχει γίνει ύστερα από την μετατροπή των πινάκων οι οποίοι είχαν μορφή pdf σε πίνακες excel. Κατά την διαδικασία ενδεχομένως να έχει γίνει κάποιο λάθος αν και έχει καταβληθεί προσπάθεια αποφυγής. Για τον λόγο αυτό στα στοιχεία που παραθέτουμε να λάβετε υπόψη και αυτήν την παράμετρο.

Πηγή: ΚΕΣΥΠ Φλώρινας

Download this file (aen_2011-12.jpg)Βάσεις εισαγωγής όλων των περιπτώσεων

Download this file (aen_mixanikoi2011.pdf)Μόρια εισαγωγής μηχανικών όλων των κατηγοριών και περιπτώσεων

Download this file (aen_ploiarxoi2011.pdf)Μόρια εισαγωγής πλοιάρχων όλων των κατηγοριών και περιπτώσεων

 

 

 

 

 

 

Υγειονομική εξέταση υποψηφίων για τις ΑΕΝ

E-mail Εκτύπωση PDF

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υγειονομικής εξέτασης από την αρμόδια επιτροπή των υποψηφίων σπουδαστών ΑΕΝ ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 λήγει την 05-07-21012.

Κατόπιν αυτού οι υποψήφιοι σπουδαστές πρέπει να προσέλθουν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης / Γραφείο Ναυτικών Φυλλαδίων μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία για λήψη παραπεμπτικού σημειώματος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο γραφείο στο τηλέφωνο 2313-325833

 

Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/τριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (2012‐13)

E-mail Εκτύπωση PDF

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 09‐7‐2012 για τους υποψηφίους/ιες που επιθυμούν να εισαχθούν στις ΑΕΝ με τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., ενώ η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για τους υποψηφίους/ιες που επιθυμούν να εισαχθούν στις ΑΕΝ με τη διαδικασία κατάθεσης απολυτηρίου Λυκείου, τα αποτελέσματα της οποίας εκδίδει το ΥΠΑΑΝ λήγει στις 31‐7‐2012.
Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι/ιες μπορούν να συμμετέχουν και με τις δύο διαδικασίες (και μέσω πανελλαδικών εξετάσεων και μέσω κατάθεσης απολυτηρίου).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών που βρίσκεται στη Γρ. Λαμπράκη 150 – Πειραιά και στα τηλέφωνα: 210 ‐ 4191296 και 210 ‐ 4191480 καθώς και στα τηλέφωνα που αναγράφονται στη σχετική προκήρυξη.

Download this file (aen201213.pdf)Προκήρυξη ΑΕΝ 2012

Download this file (aitaen201213.pdf)Αίτηση υποψηφίου

Download this file (pin201213.pdf)Πινάκιο κατανομής θέσεων


 


 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Πανελλαδικές εξετάσεις 2014Μια εφαρμογή του Συμβούλου ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ Λαμίας, Δημήτρη Καλοδήμου

Υποψήφιοι Γενικού Λυκείου
Υποψήφιοι ΕΠΑΛ

Μετεγγραφές φοιτητών

1 - 7 Ιανουαρίου 2014

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Τελευταία νέα