Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις ΑΕΝ - ακαδημαϊκό έτος 2013-14

E-mail Εκτύπωση PDF

Με την αριθμ. 3621/894/13/07-06-13 Προκήρυξη του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου προκηρύσσεται η εισαγωγή 1194 σπουδαστών (705 Πλοίαρχων και 489 Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 14.
Αλλάζει η μοριοδότηση των Ξένων Γλωσσών (τίτλων αγγλικής), στη διαδικασία εισαγωγής μέσω απολυτηρίου. Για τους αντίστοιχους τίτλους προβλέπεται: Για τους υποψηφίους/ιες που έχουνΑΡΙΣΤΗ γνώση της Αγγλικής γλώσσας o τελικός βαθμός επιλογής θα προσαυξάνεται κατά 2500μόρια, για τους υποψηφίους/ες που έχουν ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ γνώση της Αγγλικής γλώσσας o τελικός βαθμός επιλογής θα προσαυξάνεται κατά 2200 μόρια, για τους υποψηφίους/ες που έχουν ΚΑΛΗ γνώση της Αγγλικής γλώσσας o τελικός βαθμός επιλογής θα προσαυξάνεται κατά 2000 μόρια.

Οι υποψήφιοι/ες της ΠΡΩΤΗΣ Γενικής Κατηγορίας (μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων) πρέπει να δηλώσουν τις Α.Ε.Ν. στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, και επιπλέον πρέπει να υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. (πλην ΑΕΝ Οινουσσών) τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, κανονικά και πλήρη μέχρι την 11.07.2013 ημέρα Πέμπτη.

Οι υποψήφιοι/ες της ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας (υποβολή απολυτηρίου) πρέπει να υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. (πλην ΑΕΝ Οινουσσών) τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, κανονικά και πλήρη μέχρι την 09.08.2013 ημέρα Παρασκευή.

Προκήρυξη Α.Ε.Ν.

Καθορισμός αριθμού σπουδαστών-σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις ΑΕΝ το έτος 2013-2014

 

Βάσεις ΑΕΝ

E-mail Εκτύπωση PDF

To ΚΕΣΥΠ Φλώρινας ύστερα από επεξεργασία των πινάκων επιτυχόντων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 παραθέτει τις βάσεις εισαγωγής για κάθε κατηγορία.

Στο πίνακα που παρουσιάζουμε θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:

Α. Πρώτα έχει γίνειι η κατάταξη (κρίση) όσων ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες τριτέκνων, πολυτέκνων. Ακολούθως όσοι από αυτούς δεν κατέστη δυνατόν να εισαχθούν με τις ειδικές κατηγορίες κρίθηκαν με τα μόρια της γενικής σειράς.

Σημείωση: από φέτος η κατάταξη (κρίση) θα γίνεται με την εξής σειρά: Πρώτα θα κρίνονται και θα κατατάσσονται οι υποψήφιοι στην γενική σειρά θέσεων και ακολούθως θα κρίνονται για τις θέσεις των ειδικών περιπτώσεων.

Β. Στην κατηγορία ΓΕΛ – ΕΠΑΛ Β΄ ομάδα (με απολυτήριο) και ΕΠΑΛ Α’ ομάδα ΤΕΕ Β’ (με απολυτήριο - πτυχίο) δεν υπάρχει κατηγορία εσπερινού, διότι όσοι έχουν τίτλο εσπερινού σχολείου συναγωνίζονται με τους υποψήφιους που έχουν τίτλο ημερησίου σχολείου.

aen_2011-12 

•    Η επεξεργασία των στοιχείων έχει γίνει ύστερα από την μετατροπή των πινάκων οι οποίοι είχαν μορφή pdf σε πίνακες excel. Κατά την διαδικασία ενδεχομένως να έχει γίνει κάποιο λάθος αν και έχει καταβληθεί προσπάθεια αποφυγής. Για τον λόγο αυτό στα στοιχεία που παραθέτουμε να λάβετε υπόψη και αυτήν την παράμετρο.

Πηγή: ΚΕΣΥΠ Φλώρινας

Download this file (aen_2011-12.jpg)Βάσεις εισαγωγής όλων των περιπτώσεων

Download this file (aen_mixanikoi2011.pdf)Μόρια εισαγωγής μηχανικών όλων των κατηγοριών και περιπτώσεων

Download this file (aen_ploiarxoi2011.pdf)Μόρια εισαγωγής πλοιάρχων όλων των κατηγοριών και περιπτώσεων

 

 

 

 

 

 

Υγειονομική εξέταση υποψηφίων για τις ΑΕΝ

E-mail Εκτύπωση PDF

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υγειονομικής εξέτασης από την αρμόδια επιτροπή των υποψηφίων σπουδαστών ΑΕΝ ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 λήγει την 05-07-21012.

Κατόπιν αυτού οι υποψήφιοι σπουδαστές πρέπει να προσέλθουν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης / Γραφείο Ναυτικών Φυλλαδίων μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία για λήψη παραπεμπτικού σημειώματος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο γραφείο στο τηλέφωνο 2313-325833

 

Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/τριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (2012‐13)

E-mail Εκτύπωση PDF

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 09‐7‐2012 για τους υποψηφίους/ιες που επιθυμούν να εισαχθούν στις ΑΕΝ με τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., ενώ η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για τους υποψηφίους/ιες που επιθυμούν να εισαχθούν στις ΑΕΝ με τη διαδικασία κατάθεσης απολυτηρίου Λυκείου, τα αποτελέσματα της οποίας εκδίδει το ΥΠΑΑΝ λήγει στις 31‐7‐2012.
Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι/ιες μπορούν να συμμετέχουν και με τις δύο διαδικασίες (και μέσω πανελλαδικών εξετάσεων και μέσω κατάθεσης απολυτηρίου).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών που βρίσκεται στη Γρ. Λαμπράκη 150 – Πειραιά και στα τηλέφωνα: 210 ‐ 4191296 και 210 ‐ 4191480 καθώς και στα τηλέφωνα που αναγράφονται στη σχετική προκήρυξη.

Download this file (aen201213.pdf)Προκήρυξη ΑΕΝ 2012

Download this file (aitaen201213.pdf)Αίτηση υποψηφίου

Download this file (pin201213.pdf)Πινάκιο κατανομής θέσεων


 


 

Εισαγωγή σπουδαστών/τριών στις ΑΕΝ για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 (κανονισμός εισαγωγής)

E-mail Εκτύπωση PDF

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1655 Β/15-5-2012 ο κανονισμός εισαγωγής σπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13. Σύμφωνα με τον κανονισμό εισαγωγής σπουδαστών/στριών ο αριθμός σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 ανέρχονται σε 840. (494 Πλοίαρχοι και 346 Μηχανικοί).
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ρυθμίζονται τα θέματα κατανομής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Σχολές των Α.Ε.Ν. καθώς και οι ημερομηνίες υποβολής δικαιολογητικών και υγειονομικών εξετάσεων. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα ελέγχου της γνώσης κολύμβησης των σπουδαστών/σπουδαστριών που τελικά θα εισαχθούν στις Σχολές των Α.Ε.Ν. Προέλευση υποψηφίων - Κατανομή θέσεων1. Γενικές κατηγορίεςΟι κατά το άρθρο 1 του παρόντος Κανονισμού εισαγόμενοι σπουδαστές/σπουδάστριες κατανέμονται ως ακολούθως:

1.1. Πρώτη Γενική Κατηγορία
Καλύπτει ποσοστό 35% του αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει υποψηφίους/ιες συμμετέχοντες στις πανελλήνιες εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων των ημερησίων Γενικών Λυκείων και ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β') από τα επιστημονικά πεδία Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (2ο και 4ο).Επιπλέον των θέσεων αυτών και σε ποσοστό 1% θα καλύπτεται από υποψήφιους Εσπερινών Γενικών Λυκείων και εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων( ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑΣ Β').

1.2. Δεύτερη Γενική Κατηγορία
Καλύπτει ποσοστό 25% του αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει υποψηφίους/ιες συμμετέχοντες στις πανελλήνιες εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων των ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α') των τομέων Μηχανολογικού, Ηλεκτρολογικού, Ηλεκτρονικού, Οχημάτων, Πληροφορικής, Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Ναυτικού Πλοιάρχων και Ναυτικού Μηχανικών.Επιπλέον των θέσεων αυτών και σε ποσοστό 1% θα καλύπτεται από υποψήφιους Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑΣ Α').

1.3. Τρίτη Γενική Κατηγορία
Καλύπτει ποσοστό 20% του αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει υποψηφίους/ιες αποφοίτους Γενικών λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β)

1.4. Τέταρτη Γενική Κατηγορία
Καλύπτει ποσοστό 20% του αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει υποψηφίους/ιες αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑΣ Α'), Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) του Ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα ή Β' κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. των Τομέων: Οικονομίας και Διοίκησης, Μηχανολογικού, Ηλεκτρονικού, Ηλεκτρολογικού, Κατασκευών, Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών, Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ και Εφαρμοσμένων Τεχνών.

2. Ειδικές κατηγορίες

2.1. Σε ποσοστό 10% πέραν του αριθμού των εισακτέων κάθε Γενικής Κατηγορίας εισάγονται υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες εκτός από τα προσόντα του άρθρου 3 υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης (α) του άρθρου 1 του ν. 380/1976 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3454/2006 και τον ν. 3667/2008, ήτοι:

ι)Τέκνα ή αδέλφια ανάπηρων και θυμάτων πολέμου και Εθνικής Αντίστασης.

ιι) Τέκνα ή αδέλφια ανάπηρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου.

ιιι) Τέκνα πολυτέκνων.2.2. Σε ποσοστό 3% πέραν του αριθμού των εισακτέων κάθε Γενικής Κατηγορίας εισάγονται υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες εκτός από τα προσόντα του άρθρου 3 υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης (β) του άρθρου 1 του ν. 380/1976 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3454/2006 και το ν. 3667/2008, ήτοι τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά.2.3.

Οι ανωτέρω υποψήφιοι/ες των παραγράφων 2.1. και 2.2. κάθε Γενικής Κατηγορίας με βάση τον τελικό βαθμό κατάταξης τους, καταλαμβάνουν θέσεις Γενικής Κατηγορίας και μόνο εφόσον δεν επιλεγούν στη Γενική Κατηγορία τότε καταλαμβάνουν τις θέσεις της Ειδικής Κατηγορίας που προκηρύσσονται γι' αυτούς/ές.

3. Γενικά
3.1 Οι υποψήφιοι/ες του παρόντος άρθρου με βάση τον τελικό βαθμό κατάταξης τους, καταλαμβάνουν θέσεις στην ειδικότητα την οποία έχουν δηλώσει ως πρώτη επιλογή και εφόσον δεν επιλεγούν σ' αυτή καταλαμβάνουν θέσεις στην ειδικότητα την οποία έχουν δηλώσει ως δεύτερη επιλογή.

3.2 Σε περίπτωση που το σύνολο των θέσεων των Γενικών ή των Ειδικών Κατηγοριών δεν καλύπτεται, τότε οι κενές θέσεις μεταφέρονται στις αντίστοιχες Γενικές ή Ειδικές Κατηγορίες, της αμέσως επόμενης Γενικής ή Ειδικής Κατηγορίας. Εάν παρά τη μεταφορά των κενών θέσεων εξακολουθήσουν να παραμένουν κενά, τότε η διαδικασία επαναλαμβάνεται από την Πρώτη Γενική ή Ειδική Κατηγορία κατά τον ίδιο τρόπο.

Προσόντα υποψηφίων

Κάθε υποψήφιος/α πρέπει να συγκεντρώνει τα πιο κάτω προσόντα:

1.1.Να είναι κάτοχος τίτλου απόλυσης Λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή αντίστοιχου τίτλου του εξωτερικού όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 2.2 του παρόντος κανονισμού.

1.2. Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια και να είναι γραμμένος/η στα μητρώα αρρένων ή Δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας.

1.3. Να μην έχει συμπληρώσει το 27ο έτος της ηλικίας του/της, η οποία θα προσδιορίζεται από το έτος γέννησης, ανεξάρτητα από την ακριβή ημερομηνία.(γεννηθέντες έτους 1985 και μεταγενέστερα)

1.4. Να είναι κατά γνωμοδότηση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ικανός/ή σωματικά και πνευματικά για το ναυτικό επάγγελμα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα.

1.5. Να μην έχει τιμωρηθεί με στέρηση των πολιτικών του/της δικαιωμάτων και να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ' υποτροπή ή μεγαλύτερη του εξαμήνου για λαθρεμπόριο ή λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή για παράβαση του νόμου περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος ή για αδίκημα αναφερόμενο στην επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά το δικαίωμα άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος.

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Συνέντευξη για τη μαθητεία

O υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων
Κων. Αρβανιτόπουλος
για το θεσμό της Μαθητείας.


Μια εφαρμογή του Συμβούλου ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ Λαμίας, Δημήτρη Καλοδήμου

Υποψήφιοι Γενικού Λυκείου
Υποψήφιοι ΕΠΑΛ

Μετεγγραφές φοιτητών

1 - 7 Ιανουαρίου 2014

Πανελλαδικές εξετάσεις 2013

 

Πρόγραμμα Πανελλαδικών εξετάσεων 2013

Τροποποίηση προγράμματος υποψηφίων ΕΠΑΛ Α
Πλαίσιο - λεπτομέρειες διεξαγωγής εξετάσεων ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Β'
Ενημερωτικό υποψηφίων Γενικού Λυκείου
Ενημερωτικό υποψηφίων ΕΠΑΛ (Α, Β Ομάδων)
Αιτήσεις - Δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Β'
Αιτήσεις - Δηλώσεις συμμετοχής 10%
Αιτήσεις - Δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις ΕΠΑΛ Α'
Αίτηση απόκτησης ενδοσχολικού απολυτηρίου ΓΕΛ
Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις
Έντυπα αιτήσεων προς επταμελείς επιτροπές
Εξέταση φυσικώς αδυνάτων (μαθησιακές δυσκολίες - αναπηρίες) 

Κωδικός Ασφαλείας υποβολής Μηχανογραφικού & Ειδικές Περιπτώσεις 
Εγκύκλιος απόκτησης κωδικού ασφαλείας - υπαγωγής σε ειδική περίπτωση
Αίτηση υπαγωγής σε ειδική περίπτωση
Οδηγίες για την δημιουργία προσωπικού κωδικού - ειδικές περιπτώσεις
Συχνές ερωτήσεις για υποψηφίους ειδικών περιπτώσεων 2013
Υπεύθυνη Δήλωση Τριτέκνου 2013
Υπεύθυνη Δήλωση Φοιτητή 2013 (για ένταξη στα κοινωνικά κριτήρια)
Υπεύθυνη Δήλωση Πολυτέκνου χωρίς ΑΣΠΕ για ένταξη σε κατηγορία Τριτέκνου 2013

Πίνακας εξεταζόμενων μαθημάτων - συντελεστών βαρύτητας (υποψηφίων ΓΕΛ)
Φόρμα υπολογισμού μορίων Ελλήνων εξωτερικού 
Φόρμα υπολογισμού μορίων υποψηφίου ΓΕΛ
Φόρμα υπολογισμού μορίων υποψηφίου ΕΠΑΛ Α & Β

Bάσεις εισαγωγής όλων των κατηγοριών (2012)
Βάσεις ΓΕΛ 90% γενικής σειράς ανά επιστημονικό πεδίο (2010, 2011, 2012)
Βάσεις ΓΕΛ 90% ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ανά επιστημονικό πεδίο 2012
Βάσεις εισακτέων με σοβαρές παθήσεις (5%) (2012
Βάσεις εισαγωγής Αθλητών (2012)
Bάσεις εισαγωγής Ελλήνων του εξωτερικού (2012)

 

Μεταστέγαση του ΚΕΣΥΠ

To ΚΕΣΥΠ Δράμας στεγάζεται από 1 Οκτωβρίου 2011 στο Διοικητήριο Δράμας, 4ος όροφος γραφεία 434,435. Τηλέφωνα και Fax. Επικοινωνίας: 2521 351 434,                                                        2521 351 435

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Μετρητής Επισκέψεων

0799526
ΣήμεραΣήμερα13
Τον μήναΤον μήνα3871
ΣυνολικάΣυνολικά799526

Τελευταία νέα