Δικαστικοί επιμελητές μόνον οι πτυχιούχοι Νομικών Σχολών

Ημερομηνία Δημοσίευσης
Γράφτηκε από τον/την Διαχειριστής

Σύμφωνα με τον Νόμο 4072/2012, άρθρο 326 «Ρύθμιση θεμάτων Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και άλλες διατάξεις» η παράγραφος 10 ορίζει τα εξής:
Οι περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 2318/1995* (Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών) αντικαθίστανται ως εξής:
«β) είναι πτυχιούχος Νομικής Σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή ισότιμου αλλοδαπού, αναγνωρισμένου από το νόμο.
γ) έχει συμπληρώσει άσκηση έξι (6) μηνών σε δικαστικό επιμελητή, σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στο άρθρο 6 του παρόντος και»,

Το άρθρο 3 του ν. 2318/1995 αφορά στον Διαγωνισμό ? Άσκηση (Δικαστικών Επιμελητών) ? Μέχρι και την τροποποίησή του γινόταν δεκτοί και οι έχοντες απολυτήριο λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής.
Με τον Νόμο 4072/2012 αυτή η δυνατότητα αίρεται και πλέον δικαίωμα για την συμμετοχή στο διαγωνισμό των Δικαστικών Επιμελητών έχουν μόνον οι πτυχιούχοι Νομικής Σχολής.

-    Πληροφορίες: Προκήρυξη διαγωνισμού Δικαστικών Επιμελητών έτους 2013
-    Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος

Test επαγγελματικού προσανατολισμού - δωρεάν!

Τest επαγγελματικού προσανατολισμούδωρεάν από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας. 
Test επαγγελματικών ενδιαφερόντων, Test εργασιακών αξιών και Test επαγγελματικών αποφάσεων.

Ο καιρός στη Δράμα
Bίντεο επαγγελμάτων γνώρισε τον κόσμο της εργασίας
Mετρητής Επισκέψεων
229780
Σήμερα:Σήμερα:92
Το μήναΤο μήνα1826
ΣυνολικάΣυνολικά229780
Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εισαγωγή σε Πανεπιστήμια της Κύπρου 2017-2018
Τελευταία νέα
Δημοφιλείς αναγνώσεις

Σχεδίαση & Ανάπτυξη Αρναούτης Ιωάννης Εκπαιδευτικός του 2ου Γυμνασίου Δράμας.

Διαχείριση & Καθημερινή Ενημέρωση οι Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας:  Mυστακίδης Ιωάννης & Παπαδόπουλος Μιχαήλ.